Bildspel om hur

HTF Compact® fungerarPresentation1
Presentation 2
Presentation 3
Presentation 4
Presentation 6
Presentation 7
Presentation 8
Presentation 9
Presentation 10

1.


HTF Compact®

är den enda nanovätskan på marknaden som marknadsförs som en kompakt lösning.


”Kompakt” betyder att vår produkt endast behöver ersätta 5% av en befintlig systemvolym.


Det installeras efter en enkel förstudie av vattenkvaliteten som normalt utförs på mindre än en arbetsdag.


Systemet behöver inte stängas ner utan installeras under normal drift och det tar mindre än en dag att genomföra utan några driftsstörningar.


Optimering och justering av systemet görs momentant då mätdata i realtid erhålles.


2.


Gamla värmesystem, äldre än 15 år

Den stora utmaningen för fastighetsägare upplevs av många ligga i hanteringen av ett större inhomogent fastighets-bestånd, bestående av en majoritet äldre byggnader med hög variation av digitala lösningar för fastighetsdrift.


Hur ser strategin ut för att hantera en framväxande komplex flora av isolerade, delvis och helt integrerade system för fastighets automation?

 

NxNANO AB kompletterar HTF Compact® med installation av rätt hållbara investeringsbeslut om successivt införande av digital fastighetsautomation på portföljnivå i ert fastighets-bestånd.

Vi samarbetar med världens ledande aktörer inom intelligent energioptimering.

För att nå vår vision hjälper vi andra att koppla upp sina fastigheter  och med smarta produkter och tjänster 

hantera sin energiförbrukning på ett mer kostnadseffektivt och klimatsmart sätt.

3.


Nya värmesystem

som inte har några rost och avlagringsproblem ännu.


Vi samarbetar med mycket kompetenta företag inom Värme och kyla samt inom fastighetsautomation för att uppnå bästa resultat.


Genom att samtidigt som ni installerar HTF Compact®

balanserar värmesystemen så kan ni öka energibesparingen med ytterligare 10-20 % av uppvärmningskostnaden.


Utöver detta så får du ett bättre och jämnare inomhusklimat och varje lägenhet får samma möjlighet att reglera sin temperatur.

Vi erbjuder er Nanovätska och systemövervakning  

Nanovätskan leveras i olika förpackningar beroende på order.


Då vi har vår fabrik i Italien och godset fraktas med bil direkt till kunden kan vi kapa kostnader.


Vi kommer även att ha ett  mellanlager i Sverige och i Norge.

Övervakningssystem för värme och kyla


Vi kan erbjuda tillsammans med våra samarbetspartners olika lösningar för att optimera installationen av HTF Compact i ert system.

Ta kontakt med oss för bästa lösning som är kompartibel med ert system. Alla våra lösningar är öppna mot andra fastighetssystem.