Energieffektivisering

när den är som bäst!

Vår lösning handlar kort och gott om att utnyttja vätskeflöden i alla värme och kylsystem och med en enkel injektion av HTF Compact® under pågående drift,  öka värme eller kylförmågan

och därigenom radikalt minskar elförbrukningen och annan belastning på befintliga system.

Nyttan och erfarenheter med Nanovätskor i slutna värme och kylsystem.


Energibesparing.

Energibesparing  på 25 % kan uppnås med hjälp av HTF Compact  enbart men ofta visar sig besparingarna uppnå 30-35 % då utrustning och annat trimmas och den mätbara aggregerande besparingen blir då mycket större.


CO2 minskning

Minskningen med 950 gr CO2/Kwh ger en mätbar minskning av CO2 utsläpp i samma storlek som i KWh, vilket är mycket och borde väga tungt i alla beslutsprocesser.


Förlängd livslängd på pumpar och övrig värme och kylutrustning

Det har visat sig i otaliga mätningar att livslängden på utrustning förlängs vilket ger även stora kapitalbesparingar och ger ett bättre LCC-värde.


Lönsamt

En payoff på mindre är 2 år är lönsam och med dagens skenande elpriser så kan det även gå ännu fortare att få tillbaka investeringen.

HTF Compact®  passar väl i värme- och kylsystem

och minskar energiförbrukningen med upp till 40 %

FASTIGHETSÄGARE & BRF:er

- Öka ert driftsnetto

- Få ett jämnare inomhus-klimat

- Nöjdare hyresgäster

- Ingen påverkan på boendemiljö under installation

Ni gör skillnad för klimat och miljö

Driftsanvariga

- Öka ert driftsnetto

- Få en ökad kylförmåga till lägre kostnad

- Ingen påverkan på driften under installation

Lätt att övervaka

Ni gör skillnad för klimat och miljö

Driftsanvariga

- Öka ert driftsnetto

- Få en ökad kylförmåga till lägre kostnad

- Ingen påverkan på driften under installation

Lätt att övervaka

Ni gör skillnad för klimat och miljö

Driftsanvariga

- Öka ert driftsnetto

- Få en ökad kylförmåga till lägre kostnad

- Ingen påverkan på driften under installation

Lätt att övervaka

Finns aktuella referenser

Ni gör skillnad för klimat och miljö

Nyheter

 

Sverige befinner sig mitt inne i en elkris som är strukturell och skapad genom kombinationen av kärnkrafts-nedläggningar och en snabb expansion av vindkraften. Denna kombination har skapat ett elsystem som är opålitligt och leder till höga priser och stor volatilitet. Det är oklart hur ett elsystem som i dagsläget är så utmanat skall kunna expanderas med minst 50 procent fram till 2045. Trots att elsystemet är utsatt för sådana påfrestningar planerar politiker och industriledare för en storskalig elektrifiering av samhället. Elbehovet beräknas öka till mellan 240 och 310 TWh, bland annat som en följd av satsningar på att göra stål med hjälp av vätgas. Hur är det möjligt att åstadkomma elektrifiering utan tillgång till fungerande elektricitet? Varifrån ska elektriciteten tas?

Källa: Kommissionen för skattenytta, Rapporter - Skattenytta.se


Med hjälp av vår Nanovätska kan vi hjälpa till med att minska på elförbrukningen i våra värme och kylsystem med upp till 30 % och kort Payoff. 

Vi är stolta över att kunna meddela att NxNANO AB är en av de 108 startups som finns  med på den Swedish Climate Startup Map!

Denna nya initiativ syftar till att lyfta innovativa startups som utvecklar tekniker och produkter som bidrar till den gröna omställningen.
Kolla in kartan här: https://climatestartups.se/

Projektet leds av Chalmers Ventures, Dalarna Science Park, Ignite Sweden, LEAD, SISP och Sting och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova och Energimyndigheten.

Partnererbjudande

Låter det intressant, att bli en kund till oss och/eller en del av vårt återförsäljarnät?


Tveka då inte utan ta kontakt med oss för ytterligare information! 

Läs vårt senaste nyhetsbrev till blivande partners . Klicka här


Tveka då inte utan ta kontakt med oss för ytterligare information! 

NxNANO AB Skriver ett samarbetsavtal med Pan Africa Group Holdings  USA,/Dubai som vår partner för MEA och Dubai marknaden. Det ger oss en snabb uppstart i MEA området.


Vi hoppas mycket på denna energiska företagsgrupp i Dubai.

NxNANO AB har skrivit ett samarbetsavtal med Viessmann som vår Distubutör för den Norska marknaden. Det ger oss en snabb uppstart i Norden.


Vi för ett flertal diskussioner med flera aktörer inom Värme/Kyla/Energioptimering i Skandinavien.