OM OSS

NxNano AB


Next generation Nano technology Solutions

NÅGRA ORD OM OSS


NxNANO AB

är ett Business process re-engineering företag som bygger unika system utifrån den Cirkulära Principen och Energieffktivitet.


Vi är ett företag som vill bidra till att bygga en hållbarare framtid genom att tänka lite utanför boxen. Med vår nyfikenhet, erfarenhet, energi och handlingskraft är vi inte rädda för att ta de kalkylerade risker som introduktioner av nya produkter och tjänster på marknaden innebär.


Många företag fokuserar hårt på att hitta innovativa sätt att minska energiförbrukningen runt om i världen och skapa mervärden som gör att företag och fastigheter kan upprätthålla sin lönsamhet, eftersom de globala energireserverna är utarmade och kostnaderna för energi fortsätter att stiga.


De konventionella värmeöverföringssystemen associerade med industrier som mikroelektronik, transport, tillverkning, kraftproduktion, värmeöverföring i fastigheter och många andra tekniker har legat efter. Kylning är en stor utmaning för många industrier, där drift av utrustning kan producera en stor mängd överflödig värme, och detta kan snart hämma utvecklingen av framtida teknologier när det gäller design och effektivitet.


Vätskor används ofta i kylsystem för att avleda värme eller upprätthålla en jämn temperatur men ett ”nanovätske” kylmedel kan avsevärt förbättra kylprocessen, vilket gynnar en rad industrier, såsom industrimaskiner, elmotorer, medicinsk utrustning, kraftproduktion och processindustrin.


Det gäller även det omvända i värmesystem där ”nanovätskor” leder värmen betydligt snabbare och därigenom minskar belastning på pumpar och övrig utrustning. Vatten är den vanligaste vätskan i alla värmesystem i fastigheter. HTF Compact tillsammans med vår produkt WES – vattenförbättrande lösning för att stabilisera att rätt PH värde finns i systemet är morgondagens kylvätska.


Vår lösning handlar kort och gott om att utnyttja vätskeflöden i alla värme och kylsystem och med en enkel injektion av HTF Compact® under pågående drift öka värme eller kylförmågan som minskar radikalt elförbrukningen och annan belastning på befintliga system och upplevs positiv av användarna.


När det gäller radiatorer så upplever användarna en bättre och jämnare värme från radiatorn. För fastighetsägare, en enkel, snabb energieffektivisering med snabb payoff och stor mätbar CO2 minskning.
VÅR AFFÄRSIDÈ


Vår affärside´är att tillsammans med  utvalda strategiska partners introducera och tillsammans erbjuda nya såväl kostnads- som energi- och miljöeffektiva helhetslösningar inom områden som Fastigheter, Skolor, Hotell, Arenor, Datacenters, Livsmedelsindustrin och överiga  Industrier som har värme/kylintensiv verksamhet

 

Vi har mot denna bakgrund etablerat samarbeten med några av de ledande aktörerna inom värme, kyla och fastighetsautomation i Östersjöområdet.


Det är nu vår avsikt att i nära samverkan med dessa introducera HTF Compact®, . en patenterad nanobaserad lösning som kan injiceras under pågående drift i de flesta slutna, vätskebaserade värme- och kylsystem och som kan förbättra energiförbrukningen med upp mot 40 %. 

Patenten innehas av italienska TCT Nanotech, ett affärsområde inom TCT SRL.

NxNano AB har de exklusiva marknadsrättighterna till HTF Compact®i Norden och Baltikum.Låter det intressant, att bli en kund till oss och/eller en del av vårt återförsäljarnät?

Tveka då inte utan ta kontakt med oss för ytterligare information! 


VÅR KOMPETENS

Anders Galfvensjö

Founder

anders@nxnano.one

Med över trettio års erfarenhet inom företagsledning och juridik har jag skaffat mig gedigen erfarenhet från uppdrag hos ledande företag, både i och utanför Sverige, inom huvudsakligen fordonsbranschen samt upplevelseindustrin och besöksnäringen. Stor erfarenhet av styrelsearbetet.

Nils af Winklefelt

Founder

nils@nxnano.one

Jag har en bakgrund som Entreprenör inom modern avfallshantering, vattenrening och energieffektivisering. Bakgrund som Sjökapten och Civilekonom och systemvetare med fokus på strategisk affärsutveckling, affärsmodeller och tillväxt. Har bidragit till många startups inom IT, Utbildning samt Miljöteknik.

Strategisk affärsutveckling

Nätverksbyggande och partnerskap

Ledning och affärsstyrning