Gröna lån & Finansiering

Grön Finansiering via bank eller Institut.


Kravlista på investeringen.


Alla projekt måste

  • främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp
  • ingå i det systematiska miljöarbetet i den sökande kommunen eller regionen
  • vara förenliga med Sveriges miljömål eller regionala miljömål
  • ha som mål antingen en minskning eller anpassning till klimatförändringen, eller vara ett projekt som handlar om miljöhantering inom andra områden än klimatförändring.


Ytterligare krav för gröna byggnader och energieffektivisering:


  • Flerfamiljshus: Nya eller befintliga byggnader med minst 15 procent mindre energianvändning per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt gällande regler (Boverkets byggregler, BBR 25).


  • Lokaler: Vara en ny eller befintlig byggnad med minst 20 procent mindre energianvändning per kvadratmeter och år än vad som krävs enligt gällande regler (Boverkets byggregler, BBR 25).


  • Nya byggnader ska helst ha någon av följande certifieringar

1) LEED – gold,

2) BREEAM – very good,

3) Miljöbyggnad – silver,

4) Svanen,

5) EU Green Building eller

6) Feby 12 (minienergihus) eller någon annan certifiering med liknande ambitioner; detta är dock inte ett strikt krav.

Berättigade projektkategorier


  • Produktion och distribution av förnybar energi (exempelvis vind-, våg-, sol- och vattenkraft, geotermisk energi, bioenergi, biogas samt överskottsvärme – eller omställningar från fossilenergi till förnyelsebar energi)


  • Energieffektivisering inom energisystem (exempelvis fjärrvärme/-kyla, elnät/smarta nät, energiåtervinning och energilagring)


  • Gröna byggnader och energieffektivisering
Det finns övriga aktörer för Grön Finansiering. Nedan en lista på några vi har varit i kontakt med.


EEF

Finansieringstjänster. Klicka här för mer information


Kommuninvest

Klicka här för mer information 


Handelsbanken,  Gröna lån

Klicka här för mer information


Danske Bank, Gröna lån

Klicka här för mer information