Fakta om Nanoteknik och produktblad

Nanovätskor


Nanovätskor har under de två senaste decennierna vunnit uppmärksamhet, bland annat som lämpliga tillsatser för att öka värme- och kylöverföringsförmågan i slutna värme- och kylsystem. Skälet är att tillsatser av nanobaserade lösningar har visat sig bidra till att förbättra den befintliga vätskans termiska och fysikaliska egenskaper. Utöver den förbättrade temperaturöverföringsförmågan bidrar nanotillsatsen även till att den befintliga värme- eller kylvätskans stabilitet och följsamhet ökar varigenom vätskans genomströmningsegenskaper optimeras.


HTF Compact minskar flödestemperaturen i värmeväxlare oavsett om de är vatten-till-vatten, vatten-till-luft eller köldmedium-till-vatten. Genom en mer effektiv värmeöverföring går energi-förbrukarna (t.ex. panna, värmepump eller kylaggregat) mer effektivt och behöver gå mindre för att nå de önskade temperaturinställningarna.


Vår nanofluid har visat sig vara stabil när den cirkuleras i slutna system och fungerar väl i svartvatten som finns i våra radiator system  eller i olika glykolblandningar i kylsystem och kräver ingen extra insatts för att installeras och den kan installeras utan att stänga ner systemet.


Nanopartiklarna i HTF Compact orsakar inte elektrolys, eftersom de är oxider.

HTF Compact orsakar inte erosion eller korrosion i rörsystem eller i utrustning.

Den huvudsakliga aktiva komponenten i HTF Compact är inert och icke-cancerframkallande.

 

HTF Compakt koncentration på 5% i det slutliga systemet kräver ingen förändring i installationen, ger hög flexibilitet för att nå önskade börvärden och det är enkelt att installera under drift . Genom ett enkelt vattentest och vårt frågeformulär får du snabbt svar på vad en installation av HTF Compact kan ge för energibesparing och vad det kostar.

Med hjälp av våra samarbetspartners kan vi även erbjuda energikartläggning, rengöring av befintligt system, energioptimering av system efter installation av HTF Compact. All energieffektivisering reducerar klimatpåverkan, oavsett vilken energi du använder. Beräkningen ger  950 g CO2/kWh vid minskning av elanvändningen idag. Det innebär att en minskning med upp till 30% av elanvändningen ger betydande CO2 minskning genom en enkel installation av Nanovätskor i värme och kylsystem.

 


Instruktion för vårt frågeformulär.


Syftet med detta korta frågeformulär är att bedöma lönsamheten för en potentiell tillämpning av HTF Compact®  nanovätska - nanoteknik för förbättring av värmeväxling - vid din anläggning (t.ex. värme, ventilation, luftkonditionering, kylning, uppvärmning) och att uppskatta de potentiella energi-besparingarna.

Alla anläggningar har sina utmaningar och beroende på vilken verksamhet ert värme – eller kylsystem skall stödja behöver vi veta vilken typ av verksamhet ni bedriver där ni avser att installera HTF Compact®  och var.

Vi använder detta formulär för att snabbt kunna få en uppfattning om det är värt att installera HTF Comapct för att uppnå minst en 15 % energibesparing eller en payoff på som mest 3 år på investeringen. Frågeformuläret ger ingen exakt fakta men den ger en snabb uppfattning om det är värt att gå vidare.

När det gäller indata från Geografisk plats kan vi utläsa temperaturdata från olika källor för att beräkna utetemperaturer och trender och det är väldokumenterat runt om i Europa.Några filmer som beskriver väl Nanoteknik och vad den kan göra i Värme och Kylsystem

Kort om Nanoteknik.

 

Citat från SAAMS är Sveriges paraplyorganisation för nanoteknikaktörer och bildades år 2010

 

År 2023 har vi ett samhälle där nano-teknik är integrerad i produkter för en bättre, lättare, starkare och säkrare vardag.

Sverige har en ledande roll i Europa när det gäller forskning, innovation, företag, infrastruktur och export. Vi har varit drivande för att ta fram bra regelverk och säker hantering av nano-vetenskap, nanoteknik och nanomaterial.


Genom ”Safety by Design” utvärderas nanomaterial för varje användningsområde så att säker användning byggs in i produkter och tjänster redan i designstadiet.

Begreppet ”Nano Inside” fungerar som ett kvalitetsmärke som signalerar säker och ansvarsfull hantering av nanoteknik.

 

Vad är nanoteknik?

Nanoteknik är ett tvär-vetenskapligt forskningsområde inom ämnen som materialvetenskap, mekanik, elektronik, biologi och medicin.

Tekniken handlar om att utforska och använda atomer och molekyler för att designa nya material, komponenter eller system med förbättrade eller nya egenskaper.


Nanoteknik kallas för atomslöjd eftersom forskarna bygger saker som ibland bara är ett fåtal atomer stora (en atom är cirka 0,2 nanometer i diameter).


En nanometer är en miljondels millimeter, eller en miljarddels meter. I jämförelse är diametern på ett hårstrå ca 50 000 nanometer. För att illustrera en nanopartikels storlek kan man tänka sig en fotboll och jordklotet.

En nanopartikels storlek förhåller sig till en fotbolls storlek som en fotbolls storlek förhåller sig till jordens.

Nanopartiklar brukar definieras som en partikel med en storlek mellan 1-100 nanometer. Förutom av människan tillverkade nanopartiklar finns det även en rad naturligt förekommande nanopartiklar.

 

För mer info om Nanoteknik i Europa

Swedish Association of Advanced Materials (SAAMs)

www.saams.se